Domov
Symetrial SK

IMANUEL -
čas nadišiel!
Abd-ru-shin
Preto teraz musíte vedieť o IMANUELOVI, lebo čas pre vás nadišiel!
Abd-ru-shin: Doznievanie Posolstva Grálu,  úryvok z prednášky Všemúdrosť.Aký veľmi vzdialený je ľudský duch od chcenia stúpať, keď si myslí, že je pre neho celkom jedno, či vie alebo nevie o IMANUELOVI, keďže doteraz sa o ňom ešte nikdy nehovorilo. A iný dôvod nemajú na to, aby sa so zvyčajnou tvrdohlavosťou uzavreli zjaveniu od neho a o ňom pri terajšom obrate sveta namiesto toho, aby všetko prijali len s radosťou a vďakou!

Ja vám však hovorím: Boh teraz ľudí prinúti prijímať, keďže inak by duchovne už nemohli stúpať nahor. Lebo oni o tom musia vedieť!

Tak aj pri tomto teraz pôsobiacom veľkom obrate sveta prichádza bezpodmienečná nevyhnutnosť rozšírenia poznania až po bytie IMANUELA, v ktorom sa tento obrat teraz splní!

Buď sa musí ľudský duch povzniesť až nahor k poznaniu o ňom, alebo zostane stáť, čo je pre neho rovnoznačné so začínajúcim sa rozpadom v nepotrebnosti následkom nečinnej prezretosti stojaceho ľudského ducha, ktorý už nevie správne použiť v sebe nahromadenú silu Svetla. Tak sa mu to, čo môže pomôcť, a aj by pomohlo, stane záhubou, ako každá energia, ktorá sa používa nesprávne.


Preto teraz musíte vedieť o IMANUELOVI, lebo čas pre vás nadišiel!


Kto na tieto nové Božie zjavenia aj naďalej nechce dbať, ten ani nesmie zostať vo stvorení, ale bude vymazaný z knihy života. Tak to chce Boh! A jeho Svätá vôľa sa už od tejto hodiny plní na ľuďoch so všetkou zviditeľňujúcou sa mocou pôsobením sily Svetla, ktorej nikto nemôže klásť odpor.

Ťažkým utrpením budú teraz ľudské duše uvoľnené a pripravené  na prijatie Slova, ktoré im prinášam z Boha! A len ochotní prijímať vyjdú zo všetkých útrap do nového bytia.

Boh je Pán, on celkom sám, a kto ho v pokore nechce uznať takého, aký skutočne je, nie ako  si ho vy predstavujte, ten je odsúdený!

IMANUEL je s Bohom Otcom práve tak nerozlučne úzko spojený, ako aj JEŽIŠ, a to sa vám musí stať poznaním v čase terajšieho obratu sveta!

Mnoho tisíc jazykov bude teraz tu na zemi rozviazaných, aby zvestovali IMANUELA a medzi všetkými národmi, ako ho už zvestovali zástupy anjelov v celom stvorení; lebo on je vôľa Boha Otca.

SK
EN