Symetrial SK - Občianske združenie


        
Na týchto stránkach nájdete ďalšie nové informácie týkajúce sa aktivít a diania vrámci Občianskeho združenia Symetrial SK a s ním súvisiacich členov a verných prívržencov. Môžete sa tu oboznámiť s našimi zážitkami, postrehmi i vlastnou tvorbou.   
Človek nemá veriť tomu, čo nemôže pochopiť. Inak otvára bránu omylom.

Prianím sa nič nevykoná, až ozajstné chcenie je začiatkom činu. 

Ozajstná láska nedbá o to, čo sa druhému páči a čo je mu príjemné, ale bude sa riadiť tým, čo mu prospieva.

Nestačí len poznať pravdu a veriť v ňu. Treba ju žiť a konať podľa nej, inak budeš na tom horšie ako ten, ktorý o nej nevie.

Človek nemá mlčky znášať a trpieť krivdu, lebo by tým podporoval a posilňoval zlo.

Kde je Pravda, tam prichádza k slovu myslenie aj cítenie súčasne.

Každý duchovne slobodný človek hodnotí nové poznatky podľa toho, čo prinášajú, a nie podľa toho, kto ich prináša. Zlato je vždy zlatom, či ho má v rukách knieža alebo žobrák.

Spravodlivosť je láska a láska spočíva len v spravodlivosti.

Zmysel pre krásu je prejavom doposiaľ skrytého poznania o dokonalosti.

Iba povznesenie vlastnej kultúry je ozajstným pokrokom pre každý národ. Vzostup sa musí budovať na vlastnom základe, a nie prijímaním cudzieho.

Pravá harmónia vo svete vzniká rozličnosťou národov, a nie úsilím, aby sa všetky stali rovnakými.

Duch má byť spojený s rozumom v správnom pomere, teda tak, aby vládol duch. Rozum má vytvárať možnosti, ktoré chce duch v hmote uskutočniť.

„Prísnosť je súčasťou čistoty, lásky a spravodlivosti. Kde chýba jedna z týchto vlastností, tam prísnosť zraňuje, lebo tam nie je niečo v poriadku.“

Každý prijme len takú pravdu a znesie jej len toľko, do akej miery je sám rovný a pravdivý.

Iba na vrchole poznania sa človek stane múdry, keď sa presvedčí, že nič nevie.Abd-ru-shin
O násDomov
Symetrial SKSymetrial SK
Vydavateľ diela
VEČNÉ ZÁKONY
link na webstránku

SK
EN
Predaj kníhUdalosti v roku 1998 -
Doplňujúce informácie

Prijaté zo Svetla


P R A V D A
stručne a jasne
Posledná výzvaVýroky z 
Posolstva Grálu
Abd-ru-shinVesmírne spojenie - 
záchranná akcia
George Adamski, 1967IMANUEL -
čas nadišiel!
Abd-ru-shinČlánok v časopise
BalansRozhovory a prednášky
AUDIO - VIDEO
NovéPríbeh o Kráľovstve
svetla,  Nové
KNIHA + AUDIO