Symetrial SK - Občianske združenie


        
Na týchto stránkach nájdete ďalšie nové informácie týkajúce sa aktivít a diania vrámci Občianskeho združenia Symetrial SK a s ním súvisiacich členov a verných prívržencov. Môžete sa tu oboznámiť s našimi zážitkami, postrehmi i vlastnou tvorbou.   
Človek nemá veriť tomu, čo nemôže pochopiť. Inak otvára bránu omylom.

Prianím sa nič nevykoná, až ozajstné chcenie je začiatkom činu. 

Ozajstná láska nedbá o to, čo sa druhému páči a čo je mu príjemné, ale bude sa riadiť tým, čo mu prospieva.

Nestačí len poznať pravdu a veriť v ňu. Treba ju žiť a konať podľa nej, inak budeš na tom horšie ako ten, ktorý o nej nevie.

Človek nemá mlčky znášať a trpieť krivdu, lebo by tým podporoval a posilňoval zlo.

Kde je Pravda, tam prichádza k slovu myslenie aj cítenie súčasne.

Každý duchovne slobodný človek hodnotí nové poznatky podľa toho, čo prinášajú, a nie podľa toho, kto ich prináša. Zlato je vždy zlatom, či ho má v rukách knieža alebo žobrák.

Spravodlivosť je láska a láska spočíva len v spravodlivosti.

Zmysel pre krásu je prejavom doposiaľ skrytého poznania o dokonalosti.

Iba povznesenie vlastnej kultúry je ozajstným pokrokom pre každý národ. Vzostup sa musí budovať na vlastnom základe, a nie prijímaním cudzieho.

Pravá harmónia vo svete vzniká rozličnosťou národov, a nie úsilím, aby sa všetky stali rovnakými.

Duch má byť spojený s rozumom v správnom pomere, teda tak, aby vládol duch. Rozum má vytvárať možnosti, ktoré chce duch v hmote uskutočniť.Abd-ru-shin


O nás3.


2.


1.

Omyly a klamstvá
Príspevky čitateľkyS Erikou o živote 18
dňa 14.10.2018
Slobodný VysielačPrijaté zo Svetla
4.


Kreatívne práce
Maľované obrázkyWebstránka
VEČNÉ ZÁKONY


Domov
Symetrial SKSK
CZ
RU
HU
DE
EN
5.


Výroky z 
Posolstva Grálu
Abd-ru-shin