Profil:

Natália de Lemeny Makedonová sa narodila v roku 1950 na Slovensku. Pôsobila ako učiteľka nemčiny, jógy a neskôr ako vydavateľka. V roku 1991 založila vlastné vydavateľstvo „Natajoga“, v ktorom okrem iného vydala aj svoje knihy „Nemčina pre deti“ a „Gravidjoga – pôrod bez bolesti.“ V rokoch 1997- 98 napísala trojdielne knižné dielo „Večné zákony“, ktoré sa stretlo s veľkým záujmom u čitateľov a v ktorom sprostredkovala dôležité duchovné posolstvo. Po jeho dokončení náhle opustila tento svet koncom roka 1998.
Poslanie a úlohy:

-   napísať knihy - Večné zákony. Prebúdzať ľudí, ktorí doposiaľ duchovne spali a zabudli aký je ich 
    skutočný zmysel života. Osloviť tých, ktorí sa nechali odviesť rôznymi duchovnými smermi od jadra 
    toho, čo hľadali a priviesť ich späť k vlastnému vnútru - svojmu duchu

-   poukázať na pôvodný zdroj poznania, existujúce dielo od nemeckého autora a sprístupniť ho 
    v zjednodušenej a zrozumiteľnej forme 

-   objasniť pôvod Syna Človeka zvestovaného v Biblii, jeho pôsobenie a úlohy vo stvorení

-   vysvetliť, čo je to svetový súd, kto ho riadi a príčiny jeho spustenia

-   upozorniť na skutočnosť, že naša Zem klesla už pred niekoľkými tisícročiami do úrovne temných 
    planét, čo sa prejavuje zvýšeným výskytom zla, nespravodlivosťou a zatemnením pravdivého videnia 
    skutočnosti. Z tohto poklesu vyplýva nutnosť očisty Zeme, jej vyzdvihnutie do vyšších sfér a 
    vymanenie sa z negatívnych vplyvov

-   v čase pred vyvrcholením veľkej očisty vychovať nové pokolenie, ktoré bude očakávať a spozná 
    zasľúbeného vládcu tisícročnej ríše. Počas súdu zanikne jemnohmotnosť a ľudia stratia veľkú časť 
    pamäti, preto nové poznanie musí vniknúť hlboko do ich večného ducha. To je pravý dôvod 
    duchovného vzdelávania a oboznamovania sa s Imanuelovými úlohami ešte pred očistou

-   podrobne a priamo odhaliť temno a jeho pôvodcu a spolupodieľať sa na jeho oslabení.
    Vysvetliť ako sa temno prejavuje v bežnom živote, vo vzťahoch, v práci, rôznych duchovných 
    inštitúciách, spolkoch, cirkvi, športe, kultúre, politike a iných smeroch

-   opísať a podrobne vysvetliť proroctvo Zjavenie Jána – Apokalypsu a prorokom Izaiášom zvestované 
    narodenie Mesiáša – Imanuela, kráľa tisícročnej ríše

-   upozorniť slovenský národ na pravého politického vodcu a ochrancu národa,

-   pripomenúť ľuďom odkaz zachytený v posolstve od Adamského „Vesmírne spojenie", ktoré dopĺňa 
    spôsob záchrany nového pokolenia počas vrcholu očisty

  odhaliť a verejnosti sprístupniť 3. fatimské proroctvo, ktoré bolo doposiaľ cirkvou  utajované


Naša planéta sa blíži k dobe obratu, kedy sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, pretože bude veľmi odlišný. 
Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné katastrofické zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.
SK
CZ
RU
HU
DE
EN
© Natália de Lemeny Makedonová


O autoroviRozhovor s
autorom


Obsah knihy

Výber kapitol
Predaj kníh
Domov
Podporte nás

NOVÉ  INFORMÁCIE
webstránka
Symetrial SK

Listy čitateľov