Knihu si môžete objednať TU...
Cieľom knihy je:

-    pomôcť hľadajúcim nájsť kľúč k duchovnému poznaniu,
-    poskytnúť kompletné informácie o štruktúre hmotného
     i nehmotného vesmíru, o postavení človeka v ňom,
-    priblížiť fungovanie večných zákonov, ktoré sú alfou a 
     omegou všetkého diania a ich pôsobenia na človeka, 
-    poukázať na to, o čom rôzne náboženstvá a náuky mlčia,
     alebo sa o tom zmieňujú iba čiastočne a nejasne,
-    podať duchovné poznatky na pevných základoch,
     prístupných aj pre otvorených materialistov,
-    vysvetliť, prečo sa všetko okolo nás tak zrýchľuje,
-    upozorniť na to, že dnešné obdobie - obdobie svetového
     súdu - je časom pre naše duchovné rozhodnutie. 
Témy, o ktorých sa v knihe dozviete viacej:

-    hľadanie zmyslu života a postavenie človeka vo stvorení
-    ako pracujú večné zákony a prečo ich máme poznať
-    ako sa zbaviť pochybností, strachu a neistoty
-    pravá podstata a pôvod Grálu (mýtus o Svätom Grále)
-    vnútorný hlas človeka
-    stavba stvorenia
-    omyly pri výkladoch Biblie
-    príčiny a pôsobenie temného princípu v živote človeka
-    rozum ako pokrivený nástroj
-    aké je pravé poslanie muža a ženy
-    ako prežiť svoj osobný súd a vyhnúť sa opakovaniu
     našich chýb a omylov
-    čo je vlastne svetový súd a kto je jeho hybnou silou
-    prečo sa všetko tak veľmi zrýchľuje
-    význam pohlavnej sily z duchovného hľadiska
-    prečo je v tejto dobe tak dôležité duchovné vzdelávanie
© Natália de Lemeny Makedonová
Naša planéta sa blíži k dobe obratu, kedy sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, pretože bude veľmi odlišný. 
Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné katastrofické zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.
TOPlist
SK
CZ
RU
HU
DE
EN


O autorovi


Rozhovor s
autorom


Obsah knihy

Výber kapitol
Predaj kníh
DomovPodporte nás

NOVÉ  INFORMÁCIE
webstránka
Symetrial SK

Listy čitateľov