Naša planéta sa blíži k dobe obratu, kedy sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, pretože bude veľmi odlišný. 
Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné katastrofické zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.
Rozhovor namiesto úvodu:


        - Prezradíte čitateľom, prečo ste sa rozhodli napísať knihu o večných zákonoch?
Som rada, že ste mi položili túto otázku. Chcem, aby čitateľ vedel hneď na začiatku, že ja nie som autorkou múdrosti, s ktorou sa tu bude postupne oboznamovať. Sama by som sa nikdy nerozhodla napísať takúto knihu. Pripadalo by mi to trúfalé.

        - A predsa ste tak urobili. Čo alebo kto vám dal na to podnet?
Keby som sa zverila čitateľom s tým, ako mi bola oznámená táto úloha, nik by mi neveril. Materialisti preto, lebo nemajú dostatok informácií o duchovných dejoch, a prívrženci rôznych náboženských smerov zo strachu, aby neboli náhodou „zvedení“ zo svojej cesty.

        -Tak sa teda nedozvieme, kto vás vyzval na napísanie knihy?
Pozorný a vnímavý čitateľ sa to dozvie priamo pri jej čítaní a zároveň objaví pôvodný prameň.

        - Ak už existuje prameň – zdroj informácií, prečo ste museli napísať inú verziu?
Pôvodná kniha od nemeckého autora bola určená iba duchovne vyspelým jedincom, ktorí vážne hľadajú pravdu o živote a jeho zmysle. Pre bežných ľudí, ktorí sú plne zaujatí pozemskými starosťami je akoby zapečatená. Nemôžu ju pochopiť, pretože si vyžaduje koncentráciu a mnoho času.
Keďže sa blíži doba splnenia dávnych prísľubov, ale aj zániku všetkého nesprávneho, mám vydať na svetlo prameň, ktorý súvisí s uskutočnením týchto zmien.

        - Nestačilo by len upozorniť na pôvodný zdroj?
Nie, ten je už roky voľne k dispozícii, ale zostal doteraz nepoznaný a nepochopený. Mojou úlohou je sprístupniť ho novou, ľahšou formou, aby čitateľ po prijatí základných informácií, ktoré sú tu podané zjednodušene, mal záujem si ich doplniť.

        - Zamýšľali ste sa nad tým, prečo ste dostali túto úlohu práve vy?
Samozrejme. Zo začiatku som bola z toho prekvapená, že ja, bývalá materialistka, som dostala duchovnú úlohu. Postupne som sa však dozvedela podrobnosti tohto poslania i to, že jeho uskutočnenie mi bolo v pravý čas iba pripomenuté. Dovtedy som pôvodnú knihu nepoznala, i keď som neustále hľadala „univerzálnu“ pravdu a spravodlivosť. Až keď som sa zahĺbila do tohto prameňa, ktorý dával odpovede na všetky moje otázky, pocítila som nevýslovnú vďaku za to, že môžem pokračovať v šírení jeho poznania.

        - Komu je vlastne určená vaša kniha, keď ste hneď na začiatku vylúčili materialistov, aj 
        prívržencov iných duchovných smerov?
Písala som ju formou prístupnou pre „otvorených“ materialistov, ale aj idealistov, ktorí hľadajú logický a ucelený obraz o vesmíre a človeku.

        - Čo si sľubujete od vydania knihy?
Viem, že nikoho nepresvedčím o čomsi novom, ak sám nebude chcieť. Mám iba ľuďom oznámiť, že je tu niečo, čo im pomôže pochopiť súčasný chaos a pripraviť ich na očakávané zmeny, ktoré nastanú. Je to ponuka. Bude závisieť od každého, ako ju prijme.

Rozhovor s redaktorkou
Magdalénou Sedláčkovou


SK
CZ
RU
HU
DE
EN
© Natália de Lemeny Makedonová


O autorovi


Rozhovor s
autoromObsah knihy

Výber kapitol
Predaj kníh
Domov
Podporte nás

NOVÉ  INFORMÁCIE
webstránka
Symetrial SK

Listy čitateľov