O autorovi
Rozhovor s
autorem
Obsah knihy
Výběr kapitol
Prodej knih
Domov


SK
CZ
RU
Naše planeta se blíží k době obratu, kdy se má zrodit nový svět. Nemůže však vzniknout na půdě starého, protože bude velmi odlišný.
Dnešní člověk by měl vědět, že současné katastrofické změny nejsou dílem náhody, ale zákonitým děním určeným pro blaho nového pokolení.
Profil:

Natália de Lemeny Makedonová se narodila v roce 1950 na Slovensku. Působila jako učitelka němčiny, jógy a později jako vydavatel. V roce 1991 založila vlastní vydavatelství "Natajoga", ve kterém také vydala své knihy "Němčina pro děti" a "Gravidjoga - porod bez bolestí". V letech 1997-1998 napsala třídílné knižní dílo "Věčné zákony", které se mezi čtenáři setkalo s velkým zájmem, a ve kterém zprostředkovala důležité duchovní poselství. Poté, co ji dokončila, náhle opustila tento svět na konci roku 1998.
HU
DE
EN
© Natália de Lemeny Makedonová
Poslání a úkoly:

-   napsat knihy - Věčné zákony. Probouzet lidi, kteří dosud duchovně spali a zapomněli, jaký je jejich 
    skutečný smysl života. Oslovit ty, kteří se nechali odvést různými duchovními směry od jádra toho, 
    co hledali a přivést je zpět k vlastnímu vnitru – jejich duchu. 

  poukázat na původní zdroj poznání existujícího díla od německého autora  a zpřístupnit ho ve 
    zjednodušené a srozumitelné formě.

-   objasnit původ Syna Člověka zvěstovaného v Bibli, jeho působení a úkoly ve stvoření.

-   vysvětlit, co je to světový soud, kdo ho řídí a příčiny jeho spuštění.

-   upozornit na skutečnost, že naše Země již před několika tisíci lety klesla na úroveň temných planet, 
    což se projevuje zvýšeným výskytem zla, nespravedlností a zatemněním opravdivého vidění 
    skutečnosti. Z tohoto poklesu vyplývá nutnost očisty Země, její vyzvednutí do vyšších sfér a 
    vymanění se z negativních vlivů.

-   v čase před vyvrcholením velké očisty vychovat nové pokolení, které bude očekávat a pozná 
    zaslíbeného vládce tisícileté říše. Během soudu zanikne jemnohmotnost a lidé ztratí velkou 
    část paměti, proto nové poznání musí vniknout hluboko do jejich věčného ducha. To je pravý důvod 
    duchovního vzdělávání a seznamování se s Imanuelovými úkoly ještě před očistou.
 
  podrobně a přímo odhalit temno a jeho původce a spolupodílet se na jeho oslabení. Vysvětlit, jak se 
    temno projevuje v běžném životě, ve vztazích, v práci, různých duchovních institucích, spolcích, 
    církvích, sportu, kultuře, politice a v jiných směrech.

-   popsat a podrobně vysvětlit proroctví Zjevení Jana - Apokalypsu a prorokem Izaiášem zvěstované 
    narození Mesiáše - Imanuela, krále tisícileté říše.

-   upozornit slovenský národ na pravého politického vůdce a ochránce národa.

-   připomenout lidem odkaz, zachycený v poselství od Adamského "Vesmírné spojení", které doplňuje 
    způsob záchrany nové generace během vrcholu očisty.

-   odhalit a zpřístupnit veřejnosti 3. fatimské proroctví, které bylo dosud církví utajováno.


Podpořte nás
Přijaté ze Světla 
dne 10.2.2018


Přijaté ze Světla 
dne 20.9.2018


Přijaté ze Světla 
dne 22.7.2018


Vesmírné spojení - 
záchranná akce
George Adamski, 1967