Domov
Symetrial SK

Prijaté zo Svetla
"Ako prijímam ..."
3. Prijaté zo Svetla 
    dňa 20.9.2018


2. Prijaté zo Svetla 
    dňa 22.7.2018


1. Prijaté zo Svetla 
    dňa 10.2.2018


Ako prijímam ...


        
Uvedené prijatia sa mi dostávajú vo forme obrazov, prípadne písomných alebo hlasových odkazov. Prijímam ich v bdelom stave pri uvoľnenom tele a pokojnej mysli. Nie sú vynútené nasilu, ale vždy im predchádza prirodzené vnuknutie. Vedený som vlastným cítením, pričom môj vnútorný hlas mi našepkáva čo a ako mám urobiť.
 
Sú to moje osobné prežitia, o ktoré sa veľmi rád podelím s každým, koho poskytnuté informácie oslovia a prispejú tak k jeho duchovnému napredovaniu.

Je na každom jednotlivcovi ako uvedené informácie prijíma a ako s nimi zaobchádza. Sami si vytvárame náš vlastný názor, ktorého rozdielnosť zodpovedá našim nadobudnutým vedomostiam a duchovnej zrelosti.


Iba to, čo v nás skutočne ožije je pravdivé a dostane sa mu prílivu sily zo Svetla.


4. Prijaté zo Svetla 
    dňa 25.12.2018


SK
EN
5. Prijaté zo Svetla 
    dňa 27.3.2019


6. Prijaté zo Svetla 
    dňa 12.4.2019


7. Prijaté zo Svetla 
    dňa 16.4.20198. Prijaté zo Svetla 
    dňa 12.5.20199. Prijaté zo Svetla 
    dňa 19.5.2019